کیت های روتین و تخصصی انعقادی

دانلود جنرال کاتالوگ Reagent Quick Guide

کمپانی استاگو یکی از مشهورترین و تخصصی ترین کمپانی  دنیا در زمینه تشخیص اختلالات و بیماری های مربوط به انعقاد و هموستاز می باشد که از سال ۱۹۶۰ در این زمینه فعالیت دارد .

خوانش دستگاه های این کمپانی با روش گلد استاندارد VBDS  می باشد

امروزه کمپانی استاگو برند پیشتاز و رفرانس  جهانی در زمینه هموستاز می باشد که در بیش ۱۲۰ کشور دنیا فعالیت دارد و کامل ترین منوی تست های مربوط به بحث انعقاد و هموستاز را شامل می شود

یکی از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه ها و کیت های این کمپانی ویژگی پری کالیبر (precalibrated) میباشد که کیت هایی مانند PT جهت گزارش( Activity), فیبرینوژن و D-Dimer بدون نیاز به کالیبراتور و با این ویژگی منحصر به فرد کالیبر می گردند.

همچنین در بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده،  کیت دی‌ دایمر این کمپانی با روش ایمونوتوربیدومتری به عنوان گلد استاندارد تشخیص در این زمینه شناخته شده است