در پی کمبود جدی در زمینه محصولات ایمونوهماتولوژی و تعیین گروه خون در کشور ، شرکت فردآور آزما ایرانیان با همکاری شرکت Diagast  فرانسه خط تولید محلول Alsevier و Hemacell مورد نیاز برای اعتبارسنجی تست های تعیین گروه خون راه به مرحله بهره برداری رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.