آخرین اخبار

سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

The 13th International & 19th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories 

ایران، تهران

نمایندگی‌های انحصاری