چهاردهمیـــن کنگره بین المللـی و بیستمیـــن کنگـــره کشــــوری ارتقـاء کیفیت خدمـات آزمـایشگـاهی تــشخیـص پــزشکـی ایــران

The 14th International & 20th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories

26 تا 29 اردیبهشت ماه 1402 تهران  مرکز همایش های برج میلاد غرفه 12

آخرین اخبار

نمایندگی‌های انحصاری